Bestendig vakkennis op de werkvloer

Verhoog de zelfredzaamheid binnen het team